OM JOHN LAMMETUN

John Lammetun, f.1931, studerte fra 1947 kirkemusikk, orgel, klaver, komposisjon, sang, pedagogikk og direksjon ved Musikkonservatoriet i Oslo, der han i 1950 avla høyere organisteksamen og 1952 høyere klaverpedagogisk eksamen.  Han debuterte som organist  i Oslo domkirke i 1954. Lammetun har  videre utdanning i kirkemusikk fra Danmark, Sverige og Nederland. Han har gitt en rekke orgelkonserter i Skandinavia, Tyskland, Nederland, Island og USA. Radio- og TV konserter i Norge, Tyskland og Nederland. Lammetun har vært organist og korleder i flere av kirkene i Oslo: Tøyen kirke 1950-58, Lilleborg kirke 1958-62, Fagerborg kirke 1962-72 og Uranienborg kirke 1972- 99. I 10 år var han dirigent for Musikkonservatoriets oratoriekor, som årlig fremførte oratorier som Bachs h moll messe, Juleoratoriet, Mozarts Rekviem, Mendelssohns Elias med solister og orkester.  Hans fagområder omfattet solistisk orgelspill, liturgisk spill, orgelimprovisasjon,  harmonilære og kontrapunkt. Som formann i Musikkonservatoriets lærerråd og leder av styret i Lindemans Legat, spilte Lammetun en viktig rolle i arbeidet med overgang fra konservatorium til høgskole. Han ble i 1973 ansatt som førsteamanuensis ved Norges Musikkhøgskole, og samme år kvalifisert som professor i kirkemusikk av internasjonale bedømmelseskomiteer. Han var formann i Musikkhøgskolens Orgelkomite' og Fagrådsleder i Kirkemusikk.  Både ved Musikkonservatoriet og Norges Musikkhøgskole har Lammetun vært en stor faglig resurs for miljøet. Han var i flere år medlem av Salmebok- og koralbokkomite' for den Norske kirke, som resulterte i Norsk Salmebok 1984 og Norsk Koralbok 1985. I ettertid har han utgitt 258 alternative/ledsagesatser og over 200 intonasjoner og koralforspill til denne koralboken. Mange av disse er også å finne i danske, svenske og tyske samlinger. Han har også utgitt den første norske studiebok i polyfon koralimprovisasjon, og en omfattende bok om liturgisk spill som gir innføring i emner som tidligere ikke er omtalt i Norge.  Forøvrig har han vært medlem av Kirkens Utdanningsråd, Rikskonsertenes råd og sentralstyret i tidligere Norges Organistforbund. I 2001 ble Lammetun tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin kirkemusikalske innsats og utdanning av kirkemusikere for fremtidig virke i Den norske kirke.Mitt Orgel
Mitt husorgel ble ferdig montert i 1984 og er fremdeles et godt instrument å øve på. Jeg var så heldig å få en møbelsnekker som svigerfar. Han hadde et stort ønske om å få bygge et husorgel. Etter avtale med orgelbygger Venheim fikk jeg de nødvendige tegninger til et 9 stemmers orgel med 2 manualer og pedal.
Svigerfar laget alt det tekniske til orgelet i løpet av en vinter. Svigerfar og en snekkerkyndig tremenning, hjalp meg med å utvide huset med et musikkrom på 50 kvadratmeter. Rommet fikk en takhøyde på 3.55 meter hvor vi kunne montere orgelet. 7 stemmer fikk jeg kjøpe hos pipemaker Huttmeier.  Orgelbygger Ryde intonerte alle stemmene i orgelrommet.
Orgelet har følgende disposisjon. Manual I: gedakt 8`, principal 4` ( i fasade) waldfløyte 2`, principalkvint 1 1/3`.  Manual II: gedakt 8`, rørfløyte 4`, principal 2`, kromhorn 8` (fra tidligere orgel i Borgund) Pedal: Subbass 16`(fra tidligere orgel i Hovind) Koppel II/I, I/P, II/P. Begge manualene står på samme lade med manual I fremst i fasaden. Subbassen ligger under orgelhuset med labiene i forkant. Spillebordet står på motsatt side av fasaden.